top of page

Huishoudelijk reglement

VCKlogo2021 (1).png

Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld na goedkeuring door alle bestuursleden op 15/10/2020 en is van onbepaalde duur. Laatste wijziging 12/01/2024.

1. Bestuursleden

 • Pieter Brys (voorzitter)

 • Frederik Larcin (vice-voorzitter en penningmeester)

 • Johan Desmadryl

 • Jan Maerten 

 • Ivan Croes

 • Kurt Schotte

 • Wim Barbier

 • Chris Claeys

 • Didi Deman

 

De clubwerking werd per 1 november 2023 aangevuld met Kurt Schotte, Wim Barbier, Didi Deman en Chris Claeys.
Indien je zelf een actieve rol wil opnemen in onze vereniging - wat we ten zeerste willen aanmoedigen - gelieve contact op te nemen met iemand uit de lijst hierboven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de goede werking van de vereniging en vergadert minstens 2 keer per jaar. 

2. Clublokaal

"La Scaligera"

Sint-Idesbaldusstraat 23

8630 Veurne

Functie: ontmoetingsplaats voor ritten en andere activiteiten, vergaderruimte en infopunt wat de club aanbelangt.

3. Lidmaatschap

Als lid ga je automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement. Elk lid dient in het bezit te zijn van een Vespa als rijder of bijrijder. Gezien we een officiële Vespaclub zijn, aangesloten bij de federatie van Vespaclub België, zijn andere scooters niet toegelaten. De bijdrage voor het lidmaatschap bij Vespaclub België is inbegrepen in uw lidgeld.

Het lidgeld bedraagt 25 euro (seizoen 2024) en is geldig voor de duur van een kalenderjaar. Lid worden kan op elke clubactiviteit of via deze website. Vanaf 1 november kan het lidgeld voor het volgende seizoen worden hernieuwd.

Door lid te worden van Vespaclub Koksijde ontlast elk lid het bestuur van Vespaclub Koksijde van elke verantwoordelijkheid inzake een ongeval of schade veroorzaakt bij, tijdens of na een clubactiviteit.

Als lid heb je het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten georganiseerd door Vespaclub Koksijde met uitzondering van de bestuursvergaderingen. Alle communicatie naar de leden verloopt via e-mail, website en/of Facebookpagina. Er is ook een besloten WhatsAppgroep die door de leden kan worden gebruikt om af te spreken voor ritten. Als lid krijg je ook toegang tot onze routepagina, waar je Vesparoutes in de streek kan downloaden.

Als lid ben je steeds in orde met alle wettelijke bepalingen:​​​

 • Gelijkvormigheidsattest

 • Geldig rijbewijs

 • Inschrijvingsbewijs

 • Verzekering BA

 

4. Privacy

Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan Vespaclub Koksijde om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten te gebruiken voor de website,  sociale media (Facebook, Instagram) en andere eventueel gedrukte vorm van publiciteit. Het gebruikte beeldmateriaal zal in geen geval de vertoonde personen in diskrediet brengen.
Indien u dit niet wenst of uw gegevens wenst te wijzigen, gelieve dit te willen doormailen aan vespaclubkoksijde@gmail.com

Om de kalender te kunnen raadplegen en routes te downloaden via de website, kan u gevraagd worden om lid te worden. Aanmelden kan via Facebook, Google+ of een geldig e-mailadres. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor interne communicatie en mailings en gebeuren steeds in BCC. 
 

5. Uitsluiting

Vespaclub Koksijde behoudt zich het recht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren zonder verdere reden of andere te verduidelijken. In dit geval zal de persoon hiervan schriftelijk of via mail op de hoogte worden gebracht.
Indien het lidgeld reeds betaald werd, wordt dit teruggestort.

Bij wangedrag of het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur van Vespaclub Koksijde beslissen het lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Dit kan tijdelijk of permanent.  Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door Vespaclub Koksijde.

Personen die vanwege onenigheid of andere redenen uitgesloten zijn uit een andere Vespaclub zijn in principe niet toegelaten als lid bij Vespaclub Koksijde, tenzij anders beslist bij unanimiteit door het bestuur.

6. Evenementen

Ritten en andere clubactiviteiten zijn enkel toegankelijk voor leden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt gecommuniceerd. Op de jaarlijkse meeting (Italia Classics) zijn ook leden van andere Vespaclubs welkom.

Sommige ritten zijn uitsluitend voor tweetakt Vespa's. De afdeling Beach Boys classic scooter club vertegenwoordigd onze tweetakt rijdende clubleden.

Onder het motto 'goede afspraken maken goede vrienden', volgen hierna enkele aandachtspunten bij de ritten.

BELANGRIJK! Aandachtspunten bij ritten:

 

   Voor vertrek​​

 • Gelieve tijdig op de afspraak aanwezig te zijn; we vertrekken stipt.

 • Vesparijders die in België meerijden met een geldig B-rijbewijs, houden er best rekening mee dat in alle ons omringende landen een A1-rijbewijs vereist is om met een 125cc op de weg te mogen.

 • Bij aanvang van een rit zorgt iedereen ervoor dat hij/zij en zijn/haar voertuig in goede staat is. Dit betekent: volgetankt, correcte bandenspanning, en beschermende kledij (helm, jas, lange broek, handschoenen en schoeisel tot boven de enkels)

   

   Onderweg

 • Rij geschrankt en zo compact mogelijk, vooral met meer dan 10 rijders is dit belangrijk voor de veiligheid!
 • Hou je aan de wegcode
 • De aanwijzingen van de wegkapiteins moeten ten alle tijden opgevolgd worden. Het niet naleven van de richtlijnen door de wegkapiteins gegeven, kan aanleiding geven tot het uitsluiten van het vervolg van de rit.
 • Volg bij het uitvoeren van een manoeuvre nooit blindelings je voorligger. Check of de weg wel degelijk vrij is

 • Geef steeds de nodige hand- en voetsignalen aan achterliggers

 • Indien er iemand een probleem heeft, wordt dit doorgegevens door te claxonneren

 • De wegkapitein die achteraan rijdt is en blijft steeds de laatste rijder

 • Bij grote groepen zorgen de wegkapiteins voor een vlotte doorgang op de kruispunten en rondpunten. Geef hen de nodige doorgang bij het terug naar voor rijden.

 

   Bij aankomst

 • Laat ruimte voor voetgangers, kinderwagens en rolwagens

 • Parkeer niet op privéterrein

 • Hou je aan het tijdsschema

   Zelf ritten maken

 • Elk lid mag een rit aanmaken

 • Graag vooraf doorgeven aan het bestuur

 • Indien dagrit 3 stops voorzien: voormiddag, middag, namiddag

 • Hou rekening met een gemiddelde snelheid van 50 km/u

 • Ritten zijn minstens 50 km

 

UITTREKSEL wegcode 1 DECEMBER 1975.

Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
[BS 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

43ter.1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.

Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

43ter.2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

43ter.3.  

 1. De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.
  Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt

 2. Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.

 

Bronnen: 

408824200_10161182344139321_2502141173529970989_n.jpg
bottom of page